Program & Tjänster

Kurser

Petursdottir handleder följande öppna The Human Element program:

Psykoterapi

Under livet hamnar de allra flesta människor någon gång i en situation där man upplever att man inte kommer vidare, att man kört fast, att de sätt man brukat hantera liver på inte längre fungerar. Ibland är det tydliga orsaker såsom sjukdom, separation eller konflikter, men minst lika ofta är det en känsla av att livet inte längre fungerar som man önskar utan att man förstår varför.

Handledning

Handledning innebär att i grupp eller enskilt få stöd i sitt professionella utövande – en form av kompetensutveckling samtidigt som man får hjälp att hantera konkreta situationer och utmaningar. Den kan rikta sig till ledningsgrupper, behandlingspersonal, projektgrupper eller till enskilda som är ensamma i sin profession.

Coaching

Coaching är ett enkelt men effektivt sätt att utveckla sig som ledare och som person. I mötet med en professionell coach befäster du dina styrkor och förändrar dina defensiva strategier som begränsar din framgång. Hela tiden med fokus på det uppdrag du har. Är du ledare är kopplingen mellan det personliga och yrkesmässiga uppenbar. Du kommer häpnadsväckande långt under bara sex möten!

Ledarutveckling/ Managementgruppsprogram

Varje grupp utgör ett potetiellt kaos. Varje grupp har samtidigt en enorm potential. Genom att arbeta med gruppens utveckling tydliggörs uppdraget, rollerna och relationerna.

Utbildning

 Pétursdóttir håller uppdragsutbildningar i samtalsteknik, krishantering, dubbeldiagnoser samt utbildning för alkohol- och drogterapeuter. Utbildningarna ges som föreläsning, seminarier eller workshops.