VILL DU BLI DIG SJÄLV, DU 2.0?

“Jag känner mig som Nadja 2.0!”

“En av de mest meningsfulla veckorna i mitt liv”

THERE - Kursen för kvinnliga ledare

”Vill du vara med på en resa som gör att du förstår dig själv och andra?
Vill du kunna analysera och kommunicera vad du känner och tänker, så att andra förstår?

Då har vi skapat kursen för dig. På THERE kombinerar vi ledarskapsutbildningen The Human Element (THE) med insikter och tekniker från modern retorik (RE), skräddarsytt bara för kvinnor.

 

Det börjar med dig!

Under kursen får du lära dig metoder för ökad självkännedom och hur du tolkar vad andra säger och gör, och hur du bäst svarar på det – i ord eller handling.

Under en intensiv men meningsfull (och ibland rolig!) vecka varvas teori med praktiska och fysiska övningar. Processen handlar om att jobba inifrån och ut. Ju tydligare vi är och blir mot oss själva, i vår kommunikation och konflikthantering, desto mer kan vi utveckla våra relationer till andra. Under THERE-veckan visar vi hur du kan minimera de begränsningar som rädslor för att misslyckas och/eller missförstås.

 

Vad får du med dig?

Du får med dig mod och verktyg för att fortsätta utveckla din självkännedom, retorik och (själv-)ledarskapsförmåga.

En THERE-vecka innebär för de flesta en transformation och uppdaterad världsbild, och i vissa fall bidrar erfarenheten till en mindre revolution!

Processen är vid första anblick lite motsägelsefull: individuell kompetensutveckling i ett gruppsammanhang? Ja, det är för att det är en beprövad och effektiv metod för att uppfattas tydligare och bli en bättre ledare, kollega eller entreprenör.

 

Vem är kursen för?

Kursen är för dig som vill få användbara nycklar för att öka kvaliteten i din framtid. Det spelar ingen roll om ung och ny på ditt område eller som ledare, mitt i karriären eller gammal i gemet. Vi har haft allt från unga Ph.D-studenter till nyfikna egenföretagare, nyblivna generaldirektörer och snart pensionerade chefer. Alla bidrar och tar med sig nya perspektiv på sig själva och andra.

”Men varför bara för kvinnor, jag jobbar ju mest med män?”
Alternativt: det är ju männen jag har problem med! Alternativt: det är ju kvinnorna jag har problem med!

Vi gör gärna workshops och andra typer av retorik- och ledarskapsprocesser med blandade grupper, men det medför en helt annan dynamik.

 

THERE är en vecka utformad för kvinnor av tre anledningar:

1. Vi har speciella förutsättningar i livet och yrkeslivet. Det påverkar inte bara våra självbilder utan även vår retorik och vår inre dialog. Dessa förutsättningar och tekniker utforskar vi från en gemensam förförståelse.
2. Det blir ofta en mycket snabbare och djupare process än i blandade kurser. Både mer tillbakadragna och högljudda personer vågar öppna sig och uttrycka sig i grupperna när det är ett tryggt rum.
3. Ibland finns ett behov av att bolla strategier för metoo-relaterade situationer, och ofta finns en stor önskan om att kunna bemästra härskartekniker. På THERE diskuterar vi och analyserar vi varandras berättelser och erfarenhet på ett sätt som syftar till att rusta oss för att hantera kommande situationer.

(Och ja, kvinnor utsätter också andra för härskartekniker, men tro oss, det blir en mångbottnad värld av undertoner i en blandad grupp vilket kräver en annan kontext.)

THERE är till för att växa, inte beskäras!”

Kursledare

Vi som skapat THERE är Gudbjörg Alla” Petursdottir, Leg. psykolog och lic. THE-handledare och Anna Lundeborg, utbildad retorikkonsult och prisbelönt kommunikationsstrateg.

Tillsammans har vi över 30 års erfarenhet inom psykologi och kommunikation. Genom att förena våra kompetenser och skapa THERE kan vi erbjuda ett sammanhang där resultatet blir att vi får en ny lins på livet.

Gudbjörg Petursdottir

Gudbjörg "Alla" Petursdottir

“Alla” blev legitimerad psykolog 1998 och startade sin verksamhet 2000. Några år senare kom hon i kontakt med The Human Element, THE, en metod för att förstå sig själv. Här förstod hon vad hon egentligen brann för; psykologi och utveckling av människor och grupper. Alla har jobbat med coaching och ledarskapsutveckling för kunder som Volvo, Sydvatten, E-on, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt flertalet statliga och kommunala bolag. Tidigare har Alla arbetat med ledarskap i större organisationer och haft ansvarspositioner för bland annat verksamhet- och personalutveckling.

Anna Lundeborg

Anna Lundeborg

Anna Lundeborg är utbildad retorikkonsult och jobbar i dag som strategichef på den NGO-inriktade byrån ReformAct. Anna har tidigare jobbat med några av Sveriges största varumärken på reklambyrån ÅkestamHolst och har flera priser på hyllan, däribland Diamantnyckeln, Guldägget och Swedish Planning Awards 2017 för hennes strategiska kommunikationsarbete med IKEA. Anna har flera års erfarenhet av retorisk coaching och att göra skräddarsydda retorikkurser för både företag och högskolor. När Anna drev egen kommunikationsbyrå var hon flitigt anlitad som retorikexpert i olika medier som Dagens Nyheter och Expressen.

Kursinnehåll

THE-delen

  • Få insikter om de hinder och försvar vi sätter upp som hindrar oss som ledare och/eller medarbetare.
  • Få verktyg som ökar din effektivitet, självkännedom och självaktning som ledare.
  • Öka din kunskap om hur öppenhet och effektivitet hänger ihop och påverkar arbetsplatsen. 

Retorik-delen

  • Få konkreta metoder för att optimera strategisk kommunikation i din arbetsvardag.
  • Få insikter om vad som utgör just din kommunikationsstil och vad som därför är rätt argumentationsteknik för att du ska kunna övertyga andra.
  • Lär dig känna igen kommunikativa försvar, härskartekniker och mansplaining – samt de mottekniker du kan använda för att bemöta dem.

Har du frågor eller funderingar är det bara att mejla till alla@petursdottir.se.

Övrig information

Kursen genomförs vid minst 6 anmälda och med max 12 deltagare.

 

Kursavgift

THE♀ 5 dagars ledarskapsprogram för kvinnliga ledare: 20 500 kr

Kost och logi 5 dagar: 12 000 kr (med reservation för ändringar)

Faktura kommer efter din anmälan och betalas 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

Vad är inkluderat i kursavgiften?

Alla måltider ingår (frukost, lunch, middag samt fm/em fika)

Kursmaterial ingår.

Spainträde ingår.

Alla priser ex moms.

 

Återbetalning vid avbokning

Tidigare än 8 veckor före kursstart: 50% av kursavgiften debiteras.

Senare än 8 veckor före kursstart: Hela kursavgiften debiteras.

Senare än 30 dagar före kursstart: Hela kursavgiften samt kostnad för kost & logi debiteras.

 

Ombokning

Eventuell ombokning till annat kurstillfälle godtas endast i mån av plats till kurstillfälle inom 12 månader från ombokningstillfället.

Kostnad för kost & logi debiteras för avbokat kurstillfälle även vid ombokning då denna sker senare än 30 dagar före kursstart.

Varför debiterar vi för kost & logi vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart?

Det beror på att konferensställena tillämpar allmänna regler för avbokningar vilket innebär att de debiterar oss för avbokningar senare än 30 dagar före bokat datum.

 

Övriga kostnader

Resor till och från hotellet. (Mer information kommer via mejl.)
Vill du passa på att komma en natt tidigare till Mossbylund och/eller stanna en natt extra efter kursen, kontaktar du Mossbylund och bokar det direkt med dem.

 
 

Allt praktiskt!

7 september 2020 (klockan 9) – 11 september (kursslut klockan 15).

Kursen hålls på Mossbylund. Miljön vid havet främjar ett snabbt perspektivbyte och ett nödvändigt fokus på dig och din relation till andra.  

Kursen varvar teori med praktik och flera av övningarna gör vi under kvällarna. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att helt kunna koppla bort det vardagliga arbetet och bestyren för att få maximalt ut av kursen. Deltagarna bor alla på hotellet  i enskilda rum. 

Alla måltider (frukost, lunch och middag) samt fika ingår. 


Pris och villkor
THERE – kurs i THE och retorik 5 dagar: 20 450 kr
Kost och logi 5 dagar:  11 500 kr

Alla priser ex moms.

Kursen genomförs vid minst 6 anmälda och du kan anmäla dig fram till dess att vårt maxtak om 12 personer uppnåtts.
Faktura kommer efter din anmälan och betalas inom 30 dagar.


Övriga kostnader: 

Resor till och från hotellet. 
Mer information kommer via mejl.
Vill du passa på att komma en natt tidigare till Mossbylund, ange gärna också detta i din anmälan.


Återbetalning: 
Vid avanmälan inom 6 veckor före kursstart får du tillbaka hela beloppet. 
Vid avanmälan 4 veckor före kursstart återbetalas 50 % av hela beloppet.  
Vid avanmälan från tre veckor fram till kursstart debiteras hela beloppet.

Skicka en intresseanmälan här