THERE v.37 2020

Kurs för kvinnliga ledare

Vill du gå en kurs som gör dig till en starkare ledare och en bättre retoriker samtidigt som du utvidgar ditt nätverk av drivna och inspirerande kvinnliga ledare? 


Då har vi kursen för dig. I vår kurs THERE kombinerar vi ledarskapsutbildningen The Human Element (THE) med insikter och tekniker från modern retorik (RE).  Under en THERE-vecka på Västkusten får du mod och verktyg att optimera din självkännedom, retorik och ledarskapsförmåga. 


Vår mycket uppskattade kurs THERE är skapad för kvinnor i ledande positioner och kursinnehållet är anpassat för att möta dagens förutsättningar. THERE passar dig som har en arbetsvardag med mycket ansvar. 


Under kursen får du lära dig etablerade och effektiva metoder för ökad självkännedom samtidigt som du får verktyg för att förstå andra och själv kunna kommunicera tydligare. För ju tydligare vi är mot oss själva, i vår kommunikation och konflikthantering, desto mer kan vi utvecklas som ledare. Under THERE-veckan visar vi hur du kan minimera de begränsningar som rädslor för att misslyckas och/eller missförstås resulterar i.

Kursledare

Vi som skapat THERE är Gudbjörg Alla” Petursdottir, Leg. psykolog och lic. THE-handledare och Anna Lundeborg, utbildad retorikkonsult och prisbelönt kommunikationsstrateg.  

 

Tillsammans har vi över 30 års erfarenhet inom psykologi och kommunikation. Genom att förena våra kompetenser och skapa THERE kan vi erbjuda ett ojämförligt upplägg för kvinnor i karriären. Vår filosofi är att jobba inifrån och ut. Genom vår metod får du individuell kompetensutveckling i ett gruppsammanhang för att kunna uppfattas tydligare och bli en bättre ledare.

Gudbjörg Petursdottir

Gudbjörg "Alla" Petursdottir

“Alla” blev legitimerad psykolog 1998 och startade sin verksamhet 2000. Några år senare kom hon i kontakt med The Human Element, THE, en metod för att förstå sig själv. Här förstod hon vad hon egentligen brann för; psykologi och utveckling av människor och grupper. Alla har jobbat med coaching och ledarskapsutveckling för kunder som Volvo, Sydvatten, E-on, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt flertalet statliga och kommunala bolag. Tidigare har Alla arbetat med ledarskap i större organisationer och haft ansvarspositioner för bland annat verksamhet- och personalutveckling.
Anna Lundeborg

Anna Lundeborg

Anna Lundeborg är utbildad retorikkonsult och jobbar i dag som strategichef på den NGO-inriktade byrån ReformAct. Anna har tidigare jobbat med några av Sveriges största varumärken på reklambyrån ÅkestamHolst och har flera priser på hyllan, däribland Diamantnyckeln, Guldägget och Swedish Planning Awards 2017 för hennes strategiska kommunikationsarbete med IKEA. Anna har flera års erfarenhet av retorisk coaching och att göra skräddarsydda retorikkurser för både företag och högskolor. När Anna drev egen kommunikationsbyrå var hon flitigt anlitad som retorikexpert i olika medier som Dagens Nyheter och Expressen.

Kursinnehåll

THE-delen

  • Få insikter om de hinder och försvar vi sätter upp som hindrar oss som ledare och/eller medarbetare.
  • Få verktyg som ökar din effektivitet, självkännedom och självaktning som ledare.
  • Öka din kunskap om hur öppenhet och effektivitet hänger ihop och påverkar arbetsplatsen. 

Retorik-delen

  • Få konkreta metoder för att optimera strategisk kommunikation i din arbetsvardag.
  • Få insikter om vad som utgör just din kommunikationsstil och vad som därför är rätt argumentationsteknik för att du ska kunna övertyga andra.
  • Lär dig känna igen kommunikativa försvar, härskartekniker och mansplaining – samt de mot-tekniker du kan använda för att bemöta dem.

Allt praktiskt!

7 september 2020 (klockan 9) – 11 september (kursslut klockan 15).

Kursen hålls på Gullmarsstrand. Miljön vid havet främjar ett snabbt perspektivbyte och ett nödvändigt fokus på dig och din relation till andra.  

Kursen varvar teori med praktik och flera av övningarna gör vi under kvällarna. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att helt kunna koppla bort det vardagliga arbetet och bestyren för att få maximalt ut av kursen. Deltagarna bor alla på hotellet  i enskilda rum. 

Alla måltider (frukost, lunch och middag) samt fika ingår. 


Pris och villkor
THERE – kurs i THE och retorik 5 dagar: 20 450 kr
Kost och logi 5 dagar:  10 500 kr

Önskar du samordnad transfer från och till Göteborg C: 750 kronor 
Alla priser ex moms.

Kursen genomförs vid minst 8 anmälda och du kan anmäla dig fram till dess att vårt maxtak om 12 personer uppnåtts.
Faktura kommer efter din anmälan och betalas inom 30 dagar.


Övriga kostnader: 

Resor till och från hotellet. 
Vi kan samordna transfer till och från hotellet till Göteborg C, ange gärna det i din anmälan. Mer information kommer via mejl.
Vill du passa på att komma en natt tidigare till Gullmarsstrand, ange gärna också detta i din anmälan.


Återbetalning: 
Vid avanmälan inom 6 veckor före kursstart får du tillbaka hela beloppet. 
Vid avanmälan 4 veckor före kursstart återbetalas 50 % av hela beloppet.  
Vid avanmälan från tre veckor fram till kursstart debiteras hela beloppet.

Anmäl dig här