Coaching

- att hitta sin fulla potential.

Coaching är ett enkelt men effektivt sätt att utveckla sig som ledare och som person. I mötet med en professionell coach befäster du dina styrkor och förändrar dina defensiva strategier som begränsar din framgång. Hela tiden med fokus på det uppdrag du har. Är du ledare är kopplingen mellan det personliga och yrkesmässiga uppenbar. Du kommer häpnadsväckande långt under bara sex möten!

Coachingen utgår från vem du är, vilket ditt uppdrag är och vilka de viktigaste relationerna är för att du ska lyckas med ditt uppdrag. Samtalen handlar om dina styrkor och det som givit dig framgång men också de strategier du utvecklat för att klara dig i livet och som nu kanske hindrar dig, vad kräver uppdraget av dig? Hur tydligt eller otydligt är det definierat? Vilka är dina viktigaste relationer och vem behöver du ägna mindre tid åt?