Visualiseringar​

Rummet Mötet

Visualisering med Alla Petursdottir. Om att möta sig själv. 

Rummet Kreativitet

Visualisering med Alla Petursdottir. Om att hitta sin inre kreativitet.