Utbildning

- våga växa.

Pétursdóttir håller uppdragsutbildningar i samtalsteknik, krishantering, dubbeldiagnoser samt utbildning för alkohol- och drogterapeuter. Utbildningarna ges som föreläsning, seminarier eller workshops.