Sammanfattning

EN VARM PROCESS

Ett The Human Element program är en omtumlande, stark och lärorik upplevelse. Det finns ingenting i programmet som bestämmer vad du ska uppleva, men det erbjuder verktyg och en trygg miljö att utforska just ditt samspel med andra människor och din relation med dig själv. 

SJÄLVKÄNSLAN ÄR NYCKELN

En god självkänsla betyder att jag accepterar alla olika sidor av mig själv; mina styrkor, mina brister, min empati och min själviskhet, min kompetens och min okunnighet; allt som just nu är sant om mig. Om jag kan acceptera allt detta, och kanske till och med tycka om det, behöver jag i mindre grad använda mig av mina försvar.  

FÖRSVAREN HINDRAR MIG

Mina försvar – kritikern, hjälparen, offret, självanklagaren, förnekaren, krävaren – är som en värktablett. De lindrar bara tillfälligt. Och de gynnar inte min utveckling. Genom att vara uppmärksam på när mina försvar aktiveras kan jag lära mig mer om mig själv, och utvecklas. 

DE GRUNDLÄGGANDE BEHOVEN

Det finns många olika mänskliga behov. The Human Element erbjuder en robust och enkel modell som tar fasta på några av våra mest grundläggande behov: 

Tillhöra

– att bli sedd, uppmärksammad, att få vara med.

Kontroll

– att ha makt och inflytande, vara med och bestämma, ha kontroll.

Öppenhet

– att vara accepterad för den jag är, att få uttrycka den jag är. 

… OCH RÄDSLORNA

Ignorerad

– osynliggjord, exkluderad, att inte få vara med, inte finnas.

Förödmjukad

– att göra bort sig, bli skrattad åt, förlöjligad, känna sig oändligt dum.

Avvisad

– att inte bli accepterad, inte bli omtyckt, att bli fördömd.

ATT UTVECKLA RELATIONEN TILL MIG SJÄLV

Relationen till mig själv är som vilken relation som helst – den påverkas av vad jag gör, vad jag säger, vad jag tänker och vad jag känner. Jag kan när som helst välja att börja vårda relationen till mig bättre, t ex genom att:

  • Jag berättar min sanning. Jag låter mig själv och andra få veta vad som är min sanning.
  • Jag stannar då och då upp och lyssna på min kropp och min inre dialog, utan att döma mig.
  • Jag frågar mig regelbundet: Det jag nu i min tanke säger till mig själv, skulle jag säga så till någon annan? Och, det jag nu kräver av mig själv, skulle jag kräva det av någon annan?
  • Jag påminner mig om att jag alltid gör val – utan att för den skull känna skuld. Jag är ansvarig för mitt liv.
  • Jag är medveten om min kropp och lyssnar till vad den vill säga mig.
  • Jag utvecklas i tillåtande miljöer, med människor som inte dömer och som uppskattar mitt växande.
  • Jag har tålamod med min egen utveckling. Jag utvecklas i min egen takt och måste ingenting.

 

The Human Element veckan är intensiv och fylld av aktiviteter, övningar och samtal. Den sätter igång tankar och processer som fortsätter långt efter veckans slut.

För somliga blir veckan en start för nya tankar eller ett uppvaknande. För andra ett påskyndade av en pågående utveckling.  Och för ytterligare andra blir veckan en kraft som avslutar en tids tvekan, osäkerhet eller rädsla kring förändringar man vill göra, och man tar makt över sitt liv och gör de förändringar man vill. 

Det unika med en The Human Element vecka är att den är optimerad för att stödja dig i din process. Den är bara din. Den bor i dig och lever kvar även långt efter att du glömt vad det egentligen var vi gjorde.