THE

THE HUMAN ELEMENT - för kvinnliga ledare

5/5
THE för kvinnliga ledare har för mig medfört en frigörelse av min egen potential, ungefär som att levla upp ett par nivåer i tanke och handling. Alla och Laila är mästare på att skapa trygga rum och vara facilitator åt individers process. Jag önskar genuint att alla – varenda en – som läser detta någon gång i livet får erfara ett liknande sammanhang jag fått genom THE i form av potential som frigörs, gemenskap, utveckling och vänskap.

DET BÖRJAR MED DIG!

THE♀ är ett 5 dagars The Human Element ledarskapsprogram för kvinnor som vill utveckla de inre förmågor som hjälper oss att leva meningsfulla, hållbara och produktiva liv. Det erbjuder verktyg och insikter som ger individen handlingskraft och den inre riktning som kännetecknar hållbara och framgångsrika ledare.

 

Processen är vid första anblick lite motsägelsefull: individuell kompetensutveckling i ett gruppsammanhang? Ja, det är för att det är en beprövad och effektiv metod för att bli en bättre ledare, kollega eller entreprenör.  Processen handlar om att jobba inifrån och ut för ökad självkännedom och självaktning. Ju tydligare vi är mot oss själva, desto mer kan vi utveckla vårt ledarskap, i relationen till oss själva och andra.

Programmet är utvecklat av den amerikanske forskaren och psykologen Will Schutz och bygger på FIRO-teorin (FIRO – Fundamental Interpersonal Relation Orientation).

VEM ÄR KURSEN FÖR?

Kursen är för dig som i ett tryggt rum vill utforska ditt samspel med andra människor och din relation till dig själv. Det spelar ingen roll om du är en erfaren ledare mitt i karriären, är ung och ny ledare på ditt område eller vill utveckla ditt självledarskap. Du behöver inte inneha en ledarroll för att tillgodogöra dig kursen. Alla bidrar och tar med sig nya perspektiv på sig själva och andra. 

Vi har olika förutsättningar i livet och yrkeslivet. Kön har betydelse. Det påverkar vår inre dialog, våra självbilder och vårt ledarskap. Vi har under många års arbete med ledarskapsprogram för kvinnor tydligt sett att det finns ett stort värde att mötas i ett tryggt rum där vi även delar erfarenheter som är specifika för just kvinnor. När kvinnor möts i syfte att nyfiket utforska styrkor och sårbarheter, som professionella och som medmänniskor, skapas MAGI! 

KURSINNEHÅLL

Programmet erbjuder verktyg och en trygg miljö att utforska ditt samspel med andra människor och din relation med dig själv.

Ett The Human Element program är en varm och intensiv process där vi varvar korta teoriavsnitt med självskattningsinstrument, feedback och reflektion. Vi använder oss av samtal så väl som fysiska och ickeverbala övningar i grupp och visualiseringsövningar.

 

Det unika med en The Human Element vecka är att den är optimerad för att stödja dig i din process. Den är bara din. Den bor i dig och lever kvar även långt efter att du glömt vad det egentligen var vi gjorde.

DET får du MED DIG!

The Human Element erbjuder en rad olika instrument och metoder som gör det möjligt att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet mellan människor. I över sjuttio års tid har The Human Element använts för att utveckla mer effektiva ledare och för att bygga samarbetsinriktade och framgångsrika ledningsgrupper, team och partnerskap.

  • Få insikter om de hinder och försvar vi sätter upp som begränsar oss som ledare och/eller medarbetare.
  • Öka din kunskap om hur öppenhet, egna val och effektivitet hänger ihop och påverkar arbetsplatsen.
  • Få med dig mod och verktyg att fortsätta öka din självkännedom, din självaktning och ditt ledarskap i ett nätverk av kvinnor som vågar och vill leda sig själva och andra. 

Ofta blir veckan en start för nya tankar, och för en del blir den en kraft som avslutar en tids tvekan, osäkerhet eller rädsla kring förändringar man vill åstadkomma. Många deltagare beskriver att de efter programmet återtagit makt över sitt liv och gjort förändringar  med djupgående verkan på ett professionellt så väl som personligt plan.

Kursledare

Vi som leder THE♀ är Gudbjörg “Alla” Petursdottir, Leg. psykolog samt Lic. THE-handledare, och Laila Hedlund, Beteendevetare samt Lic. THE-handledare. 

Tillsammans har vi över 30 års erfarenhet inom psykologi och ledarskapsutveckling. Genom att förena våra kompetenser och utveckla THE♀ för kvinnliga ledare erbjuder vi ett sammanhang där deltagarna får verktyg att nyfiket utforska sitt samspel med andra människor och relationen med sig själv.

Gudbjörg Petursdottir

Gudbjörg "Alla" Petursdottir

Alla blev legitimerad psykolog 1998 och startade sin verksamhet 2000. Några år senare kom hon i kontakt med The Human Element, THE, ett ledarskapsprogram som syftar till att öka självkännedom och självaktning. Att genom egna val och öppenhet nyfiket utforska styrkor och sårbarheter utan att döma.  Här förstod hon vad hon egentligen brann för; en tydlig metod för utveckling av människor och grupper. Alla har jobbat med coaching och ledarskapsutveckling för kunder som Volvo, Sydvatten, E-on, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt flertalet statliga och kommunala bolag. Tidigare har Alla arbetat med ledarskap i större organisationer och haft ansvarspositioner för bland annat verksamhet- och personalutveckling. 

Alla har sedan 2007 genomfört närmare 100 The Human Element öppna kurser samt ett flertal kurser för kvinnliga ledare sedan 2017

Leg. psykolog

Lic. LHEP

Lic RC handledare(Förtroendefullt Samarbete)

 
LailaHedlund

Laila Hedlund

Laila är beteendevetare med många års erfarenhet av arbetsmijöarbete, konflikthantering, arbetsrättsfrågor och ledarskap inom privat- och offentlig sektor. Hon har varit verksam som skolledare i 11 år och med en mångsidig bakgrund inom konst, ekologi och personlig utveckling använder hon sin breda palett för att nå höga och hållbara resultat, både på individ och organisationsnivå. Hennes erfarenhet från skolväsendet och av ledningsgruppsarbete har gett henne värdefull erfarenhet av att främja tillit och skapa en kultur av kontinuerligt lärande i organisationer som är under hög press och i ständig förändring. Laila är en trygg ledare som under 30 års tid nyfiket utforskat olika metoder och tekniker för ökad självkännedom och sedan 2017 har hon använt sig av The Human Element både som chef och som konsult.

Fil. Kand. Personalvetenskap inriktning psykologi och arbetsrätt

Lic. LHEP

boendet

Den vackra miljön på natursköna Mossbylund främjar ett snabbt perspektivbyte och ett nödvändigt fokus på dig och din relation till andra. 

 

Kursen varvar teori med praktik och flera av övningarna gör vi under kvällarna. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att helt kunna koppla bort det vardagliga arbetet och bestyren för att få maximalt ut av kursen. Deltagarna bor alla på hotellet  i enskilda rum.

 

Under hela vistelsen har vi även tillgång till deras spa. En del deltagare väljer att börja sin morgon där som ett sätt att landa i in i dagen. Andra väljer en löprunda längs havet. Du väljer själv!

 

Vill du passa på att komma en natt tidigare till Mossbylund eller stanna en natt extra efter kursen så ange gärna också detta i din anmälan.

Pris och villkor

Kursen genomförs vid minst 6 anmälda och med max 12 deltagare.

 

Kursavgift

THE♀ 5 dagars ledarskapsprogram för kvinnliga ledare: 20 500 kr

Kost och logi 5 dagar: 12 000 kr (med reservation för ändringar)

Faktura kommer efter din anmälan och betalas 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

Vad är inkluderat i kursavgiften?

Alla måltider ingår (frukost, lunch, middag samt fm/em fika)

Kursmaterial ingår.

Spainträde ingår.

Alla priser ex moms.

 

Återbetalning vid avbokning

Tidigare än 8 veckor före kursstart: 50% av kursavgiften debiteras.

Senare än 8 veckor före kursstart: Hela kursavgiften debiteras.

Senare än 30 dagar före kursstart: Hela kursavgiften samt kostnad för kost & logi debiteras.

 

Ombokning

Eventuell ombokning till annat kurstillfälle godtas endast i mån av plats till kurstillfälle inom 12 månader från ombokningstillfället.

Kostnad för kost & logi debiteras för avbokat kurstillfälle även vid ombokning då denna sker senare än 30 dagar före kursstart.

Varför debiterar vi för kost & logi vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart?

Det beror på att konferensställena tillämpar allmänna regler för avbokningar vilket innebär att de debiterar oss för avbokningar senare än 30 dagar före bokat datum.

 

Övriga kostnader

Resor till och från hotellet. (Mer information kommer via mejl.)
Vill du passa på att komma en natt tidigare till Mossbylund och/eller stanna en natt extra efter kursen, kontaktar du Mossbylund och bokar det direkt med dem.

Kommande kurser

Datum och hålltider

Nästa kurs hålls v 4 2025 på vackra Mossbylund. 

Kursen startar med välkomstfika kl 9.00 den 20/01 och avslutas med en avslutningsfika kl 15.00 den 24/01.

 

Skicka en intresseanmälan här