Tryggare, tydligare, tyngre
LEDARSKAP

Utforska ett ledarskap där
du står helt trygg i dig.

Utforska ditt ledarskap på djupet och upptäck nycklar som öppnar upp tilliten till din egen förmåga.

Tryggare, tydligare, tyngre ledarskap passar dig som längtar efter att utveckla en djupare tillit till ditt ledarskap
och vill utforska de autopilotsbeteenden som hindrar dig att vara den ledare du drömmer om att vara.

DET BÖRJAR MED DIG!

Tryggare, tydligare, tyngre ledarskap är en två dagars intensivkurs som blandar teori, praktiska övningar, reflektioner och gruppcoachning.

 

Du får med dig verktyg och insikter som ger dig handlingskraft och den inre riktning som kännetecknar hållbara och framgångsrika ledare.

 
Kursen bygger på The Human Element som är utvecklat av den amerikanske forskaren och psykologen Will Schutz och bygger på FIRO-teorin (FIRO – Fundamental Interpersonal Relation Orientation).
 
The Human Element ser människan som en hel person där alla delar av livet påverkar varandra. Och förändringen börjar med dig. Ju bättre du lär känna dig själv desto mer stabil blir du i ditt ledarskap. Genom att använda verktygen kommer du uppleva en större trygghet, tydlighet och tyngd i områden långt utanför ditt ledarskap. 
 

VEM ÄR KURSEN FÖR?

Kursen är för dig som i ett tryggt rum vill utforska ditt samspel med andra människor och din relation till dig själv. 

Kursen passar nyblivna ledare, seniora chefer, utbildare, teamledare, HR – alla som på något sätt ansvarar för att leda andra i sitt yrke.

 

Ett framgångsrikt självledarskap är centralt för ett framgångsrikt ledarskap.

 

Processen är vid första anblick lite motsägelsefull: individuell kompetensutveckling i ett gruppsammanhang? Ja, det är för att det är en beprövad och effektiv metod för att bli en bättre ledare, kollega eller entreprenör.

 

Processen handlar om att jobba inifrån och ut för ökad självkännedom och självaktning. Ju tydligare vi är mot oss själva, desto mer kan vi utveckla vårt ledarskap, i relationen till oss själva och andra.

KURSINNEHÅLL TRYGGARE, TYDLIGARE, TYNGRE LEDARSKAP

Tryggare, tydligare, tyngre ledarskap är en två dagars intensivkurs som erbjuder verktyg och en trygg miljö att utforska ditt samspel med andra människor och din relation med dig själv. Det är nämligen där, i din relation med dig själv, som ditt samspel med andra människor börjar – och här hittar du nycklar till att bättre förstå ditt ledarskap.

 

Det är i högsta grad en upplevelsebaserad kurs där ditt engagemang och medskapande är centralt, allt för att du ska få med dig så mycket som möjligt.

 

Vi följer samma upplägg som The Human Element program vilket gör kursen till en varm och intensiv process där vi varvar korta teoriavsnitt med självskattningsinstrument, feedback och reflektion. Vi använder oss av samtal så väl som fysiska och ickeverbala övningar i grupp och visualiseringsövningar.

 

Det unika med The Human Element-sättet att arbeta är att det är optimerad för att stödja dig i din process. Processen är bara din. Den bor i dig och lever kvar även långt efter att du glömt vad det egentligen var vi gjorde.

DET får du MED DIG!

Tryggare, tydligare, tyngre ledarskap ger dig verktyg och insikter om hur du kan påverka ditt ledarskap genom en ökad kunskap om dig själv och dina egna val.

 

Med en grund i The Human Element erbjuder kursen en rad olika instrument och metoder som gör det möjligt att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet mellan människor. I över sjuttio års tid har The Human Element använts för att utveckla mer effektiva ledare och för att bygga samarbetsinriktade och framgångsrika ledningsgrupper, team och partnerskap. 

  • Få insikter om tankesätt och beteenden som begränsar oss som ledare och/eller medarbetare.
  • Öka din kunskap om hur öppenhet, egna val och effektivitet hänger ihop och påverkar arbetsplatsen.
  • Få med dig mod och verktyg att fortsätta öka din självkännedom, din självaktning och ditt ledarskap i ett nätverk av andra ledare. 

Kursen blir en start för nya tankar, och för en del blir den en kraft som avslutar en tids tvekan, osäkerhet eller rädsla kring förändringar man vill åstadkomma. Många deltagare beskriver att de efter The Human Element programmet återtagit makt över sitt liv och gjort förändringar med djupgående verkan på ett professionellt så väl som personligt plan. Tryggare, tydligare, tyngre ledarskap är byggt för att vara en katalysator i samma riktning.

Kursledare

Vi som leder Tryggare, tydligare, tyngre ledarskap är Gudbjörg “Alla” Petursdottir, Leg. psykolog samt Lic. THE-handledare, och Sarah Hesslow, McScc i Human Resource Management Organizational Psychology.

 

Tillsammans har vi över 30 års erfarenhet inom psykologi och ledarskapsutveckling. Genom att förena våra kompetenser och utveckla konceptet tryggare, tydligare, tyngre ledarskap erbjuder vi ett sammanhang där deltagarna får verktyg att nyfiket utforska sitt samspel med andra människor och relationen med sig själv.

Gudbjörg Petursdottir

Gudbjörg "Alla" Petursdottir

Alla blev legitimerad psykolog 1998 och startade sin verksamhet 2000. Några år senare kom hon i kontakt med The Human Element, THE, ett ledarskapsprogram som syftar till att öka självkännedom och självaktning. Att genom egna val och öppenhet nyfiket utforska styrkor och sårbarheter utan att döma.  Här förstod hon vad hon egentligen brann för; en tydlig metod för utveckling av människor och grupper.
 
Alla har jobbat med coaching och ledarskapsutveckling för kunder som Volvo, Sydvatten, E-on, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt flertalet statliga och kommunala bolag. Tidigare har Alla arbetat med ledarskap i större organisationer och haft ansvarspositioner för bland annat verksamhet- och personalutveckling. 
 

Alla har sedan 2007 genomfört närmare 100 The Human Element öppna kurser samt ett flertal kurser för kvinnliga ledare sedan 2017.

Leg. psykolog

Lic. LHEP

Lic RC handledare (Förtroendefullt Samarbete)

 
 
 
Sarah hemsida svartvit

Sarah Hesslow

Sarah har arbetat med ledarskap i olika former i över 20 år, varav 10 år som HR-partner/chefsstöd och HR-strateg inom privata och främst kommunala sektorn. Innan dess har Sarah bred erfarenhet av att arbeta med rekrytering och som ledare inom ideella föreningar där hon också coachat ledare individuellt och i team. Nu driver Sarah eget företag inom ledarskap och självutveckling.

 

Sarahs erfarenhet av ledningsgruppsarbete, ledarskapscoachning och att möta människor genom kriser har gett henne värdefull erfarenhet av att skapa trygga rum, effektiv kommunikation och att bygga en hållbar ledarskapskultur i organisationer under hög press och ständig förändring.

 

Sedan 2020 har hon använt sig av The Human Element både i sitt arbete inom HR och som konsult, med vetskapen om att här startar en förändring som kommer leva kvar länge.

Sarah har en masterexamen i Human Resource Management, inriktning psykologi, från Copenhagen Business School och en kontinuerlig påbyggnad av ledarskapskurser utöver det.

Lär känna Sarah på LinkedIn under Sarah Hesslow.

boendet

Den vackra miljön på natursköna Engsholms Slott främjar ett snabbt perspektivbyte och ett nödvändigt fokus på dig och din relation till andra. 

 

Kursen varvar teori med praktik och övningar fortsätter även kvällstid. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att helt kunna koppla bort det vardagliga arbetet och bestyren för att få maximalt ut av kursen. Därför är vi noga med att de hotell vi väljer ut inbjuder till att koppla av.

 

Deltagarna bor alla på hotellet  i enskilda rum.

 

Pris och villkor

Kursen genomförs vid minst 8 anmälda och med max 14 deltagare.

 

Kursavgift

Tryggare, tydligare, ledarskap två dagars

intensivkurs för ledare: 10 000 kr

Kost och logi två dagar: 4 000 kr (med reservation för ändringar)

 

Faktura kommer efter din anmälan när minst åtta platser har fyllts. Fakturan betalas 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen. Alla priser ex moms.

 

Vad är inkluderat i kursavgiften?

Alla måltider ingår (frukost, lunch, middag samt fm/em fika)

Kursmaterial ingår.

 
Återbetalning vid avbokning

Tidigare än 8 veckor före kursstart:

50% av kursavgiften debiteras.

 

Senare än 8 veckor före kursstart:

Hela kursavgiften debiteras.

 

Senare än 6 veckor (20 augusti) före kursstart:

Hela kursavgiften samt kostnad för kost & logi debiteras.

 

Varför debiterar vi för kost & logi vid avbokning senare än 6 veckor (20 augusti) före kursstart?

Det beror på att konferensstället tillämpar allmänna regler för avbokningar vilket innebär att de debiterar oss för avbokningar senare än 6 veckor före bokat datum.

Har du några frågor? Maila oss eller kontakta oss här.