The Human Element

Sammanfattning

Ett The Human Element program är en omtumlande, stark och lärorik upplevelse. Det finns ingenting i programmet som bestämmer vad du ska uppleva, men det erbjuder verktyg och en trygg miljö att utforska just ditt samspel med andra människor och din relation med dig själv.  

FIRO

Med tre dimensioner som utgångspunkt beskriver och förklarar teorin de flesta interaktioner människor emellan. Dimensionerna är tillhöra – kontroll – öppenhet. Utifrån FIRO-teorin har sedan en rad olika instrument och metoder utvecklats. De gör det möjligt att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet mellan människor. De kan också inspirera till processer för utveckling: förbättra relationer, skapa tillit och förtroende och forma hög-presterande team. Inte minst kan de användas för att utveckla mer effektiva ledare och för att bygga samarbetsinriktade och framgångsrika affärsrelationer, allianser och partnerskap.

Film

The human element – lindblom Consulting

Bakgrund

Upphovsmannen till The Human Element var en amerikansk psykolog vid namn Will Schutz (1925-2002. Han ägnade sitt liv åt att forska och undervisa om samspelet mellan människor. Han är mest känd hos oss för den teori han utarbetade som helt ung på 50-talet – FIRO – och för den pedagogiska modell som han krönte sitt livsverk med på 90-talet – The Human Element. Kärnan i hans budskap var betydelsen av självkännedom – att hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Han framhöll också betydelsen av det egna valet – att vi inser att vi hela tiden gör val, såväl omedvetna som medvetna.