The Human Element kurser

THERE - The Human Element (THE) och retorik (RE)

Vill du anmäla dig till ovanstående kurser eller till någon av våra andra våra tjänster, vänligen maila:


alla@petursdottir.se